[1]
PEREIRA, L. da S., CHAVES, L.M. and SOUZA, D.J. de 2019. ON THE PREDICTION ERROR. Brazilian Journal of Biometrics. 37, 4 (Dec. 2019), 435–445. DOI:https://doi.org/10.28951/rbb.v37i4.410.